Законска регулатива

Закони и подзаконска акта, прописи, одлуке органа предузећа, одлуке и рјешења регулаторних тијела

Правилник о условима за прикључење електране на електродострибутивну мрежу Републике Српске Поједностављена процедура прикључења купца-произвођача Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије (август 2023. године) Измјена правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (јун 2016. године) Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (децембар 2014. године) Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (фебруар 2022. године) Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - пречишћени текст (август 2012. године) Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - пречишћени текст (август 2010. године) Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (август 2008. године) Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (јун 2006. године)