Законска регулатива

Закони и подзаконска акта, прописи, одлуке органа предузећа, одлуке и рјешења регулаторних тијела