Јавне набавке - Поступци у току

Набавка опреме за рад на висини, личне заштитине опреме и електроизолационе заштитне опреме

Датум посљедње измјене: уторак, 12. новембар 2019.

Набавка папира за штампање и копирање

Датум посљедње измјене: петак, 08. новембар 2019.

Набавка мјерних трансформатора

Датум посљедње измјене: петак, 08. новембар 2019.

Набавка продужења уговора о закупу лиценци за програмске пакете Microsoft OVS

Датум посљедње измјене: уторак, 05. новембар 2019.

Набавка грађевинских радова за санацију чворних трансформаторских станица 35/10 kV

Датум посљедње измјене: петак, 01. новембар 2019.

123