Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка оптичких медиа конвертора

Датум посљедње измјене: четвртак, 30. април 2020.

Набавка услуге колективног осигурања радника

Датум посљедње измјене: четвртак, 27. фебруар 2020.

Набавка опреме за лоцирање кварова на подземним СН и НН кабловским водовима

Датум посљедње измјене: понедељак, 30. децембар 2019.

Набавка резервних дијелова и опреме за постројења и трансформаторе

Датум посљедње измјене: петак, 27. децембар 2019.

Набавка пресе за подбушивање

Датум посљедње измјене: четвртак, 26. децембар 2019.