Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка теретних возила

Датум посљедње измјене: среда, 29. децембар 2021.

Поновна набавка бетона и сепарисаног шљунка

Датум посљедње измјене: понедељак, 17. јануар 2022.

Набавка алкатен цријева и PVC цијеви за провлачење каблова

Датум посљедње измјене: понедељак, 17. јануар 2022.

Набавка раставних осигурачких склопки и осигурача

Датум посљедње измјене: уторак, 14. децембар 2021.

Набавка услуге продужења уговора о закупу лиценци за програмске пакете "Мicrosoft OVS"

Датум посљедње измјене: петак, 03. децембар 2021.