Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка мрежне комуникационе опреме

Датум посљедње измјене: уторак, 03. децембар 2019.

Набавка геодетских услуга

Датум посљедње измјене: петак, 29. новембар 2019.

Набавка опреме за рад на висини, личне заштитине опреме и електроизолационе заштитне опреме

Датум посљедње измјене: уторак, 12. новембар 2019.

Набавка папира за штампање и копирање

Датум посљедње измјене: петак, 08. новембар 2019.

Набавка мјерних трансформатора

Датум посљедње измјене: петак, 08. новембар 2019.