Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка услуге периодичних љекарских прегледа радника

Датум посљедње измјене: четвртак, 26. септембар 2019.

Набавка радова на расијецању растиња испод електроенергетских водова

Датум посљедње измјене: уторак, 10. септембар 2019.

Набавка радова на машинском ископу, полагању траке и затрпавању канала за уземљење нисконапонске мреже

Датум посљедње измјене: среда, 04. септембар 2019.

Набавка радова на доградњи објекта баждарнице са припадајућом инфраструктуром и лифтовима

Датум посљедње измјене: петак, 30. август 2019.

Набавка виљушкара

Датум посљедње измјене: петак, 30. август 2019.