Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка радова на расијецању растиња испод електроенергетских водова

Датум посљедње измјене: уторак, 10. септембар 2019.

Набавка виљушкара

Датум посљедње измјене: петак, 30. август 2019.

Набавка радова на антикорозивној заштити ЕЕ објеката

Датум посљедње измјене: петак, 23. август 2019.

Набавка радова на ископу кабловских ровова

Датум посљедње измјене: уторак, 13. август 2019.

Набавка оптичких медиа конвертора

Датум посљедње измјене: четвртак, 01. август 2019.