Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка радова на уградњи АБ стубова и ископу ровова за израде уземљења

Датум посљедње измјене: уторак, 18. децембар 2018.

Набавка пластичних пломби са бар кодом

Датум посљедње измјене: петак, 14. децембар 2018.

Набавка опреме за рад на висини, личне заштитне опреме и електроизолационе заштитне опреме

Датум посљедње измјене: четвртак, 13. децембар 2018.

Набавка заштитних релејних уређаја

Датум посљедње измјене: среда, 12. децембар 2018.

Набавка вијчаног материјала за опремање НН ормара

Датум посљедње измјене: среда, 12. децембар 2018.