Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка услуге колективног осигурања радника

Датум посљедње измјене: петак, 08. март 2019.

Набавка радова на пројектовању и изградњи објекта подземне гараже и измјештању инфраструктуре постојећег електроенергетског објекта

Датум посљедње измјене: петак, 28. децембар 2018.

Набавка уређаја за надзор и дијагностику АКУ батерија

Датум посљедње измјене: понедељак, 24. децембар 2018.

Набавка механизације

Датум посљедње измјене: петак, 21. децембар 2018.

Набавка опреме за реконструкцију стубних трансформаторских станица

Датум посљедње измјене: среда, 19. децембар 2018.