Планирани прекиди
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Пољице Затвор
Вријеме почетка : 17-06-24 09:00
Вријеме завршетка: 17-06-24 10:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 17.06.2024 године у времену од 09:00 до 10:00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида и споруци електричне енергије на следећим локацијама дио насења Пољице, и то за појединачне куће, а за стамбену зграду и околне куће у времену од 09:00 до 14:30 које се напајају са трафо подручја: Poljice Zatvor
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9661

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Кожухе Старчевићи
Вријеме почетка : 19-06-24 08:30
Вријеме завршетка: 19-06-24 11:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 19.06.2024 године у времену од 08:30 до 11:00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Кожухе (Старчевићи) , које се напајају са трафо подручја: Kožuhe Starčevići.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9649

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Кожухе Млин
Вријеме почетка : 18-06-24 11:30
Вријеме завршетка: 18-06-24 14:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 18.06.2024 године у времену од 11:30 до 14:00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Кожухе (код млина) , које се напајају са трафо подручја: Kožuhe Mlin.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9648

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Осјечани Бајковача
Вријеме почетка : 18-06-24 08:30
Вријеме завршетка: 18-06-24 11:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 18.06.2024 године у времену од 08:30 до 11:00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Осјечани (Бајковача) , које се напајају са трафо подручја: Osječani Bajkovača.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9647

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Осјечани Пољаци
Вријеме почетка : 17-06-24 08:30
Вријеме завршетка: 17-06-24 11:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 17.06.2024 године у времену од 08:30 до 11:00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Осјечани (Пољаци) , које се напајају са трафо подручја: Osječani Poljaci.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9645

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Кожухе Пољаци
Вријеме почетка : 17-06-24 11:30
Вријеме завршетка: 17-06-24 14:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 17.06.2024 године у времену од 11:30 до 14:00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Кожухе (Пољаци) , које се напајају са трафо подручја: Kožuhe Poljaci.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9646

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Приказ 1 - 6 од 32