Политика приватности


ЗП "Електро Добој" а.д. Добој поштује Вашу приватност и посвећен је заштити личних података које нам достављате као корисници наших услуга. Молимо Вас да прочитате сљедећи текст како бисте сазнали више о нашој Политици приватности и начину на који користимо и обрађујемо личне податке које прикупљамо од наших корисника.

Давањем својих личних података и прихватањем Политике приватности потврђујете да сте сагласни да се Ваши подаци користе на начин описан у овој Политици.

Прикупљање личних података

Електро Добој прикупља само неопходне личне податке о корисницима (као што су email адреса или ЕД број) када нам се добровољно доставе понуђеним формама за регистрацију или другим начином комуникације, у циљу удовољења захтјевима корисника и пружања услуга које је корисник затражио, а у складу са важећим законским прописима. У циљу побољшавања и прилагођавања садржаја интернет сајта Електро Добоја Вашим потребама, сакупљамо и одговарајуће техничке податке који нису личне природе (подаци о оперативном систему, типу уређаја и резолуцији екрана са кога приступате сајту, подаци о верзији интернет претраживача који користите), а који нам омогућавају да учинимо Ваше посјете нашем сајту једноставнијим и ефикаснијим тако што Вам пружамо кориснички прилагођен приступ и препознајемо Вас када се вратите на наш сајт.

Коришћење личних података

Личне податке које добије од корисника, Електро Добој ће користити и обрађивати у законом допуштене сврхе, а у циљу пружања жељених услуга нашим корисницима и унапрјеђења квалитета услуга. Сви лични подаци и адресе електронске поште прикупљени путем форми за регистрацију сматрају се повјерљивом информацијом и пословном тајном, те као такви подлијежу безбједносним процедурама и строгим пословним политикама Електро Добоја које се односе на заштиту и коришћење повјерљивих података. Електро Добој се обавезује да прикупљене податке неће давати, показивати, изнајмљивати нити продавати трећим правним или физичким лицима, осим у случајевима када је то прописано одговарајућим законским одредбама. Прикупљени подаци неће бити објављивани или на било који други начин злоупотријебљени.

Електро Добој задржава право да путем електронске поште упућује корисницима својих услуга сервисна обавјештења, поруке администратора и сличне поруке, у сврху одржавања комуникације и редовног обавјештавања корисника.

Заштита приватности личних података

Електро Добој се придржава строгих безбједносних процедура и одредаба Закона о заштити личних података у погледу чувања и заштите личних података својих корисника, како би се спријечили губитак података, нелегална или недопуштена употреба и неовлашћени приступ подацима. Предузимамо све разумне мјере у техничком и организационом смислу у циљу заштите личних података наших корисника што укључује и коришћење напредних безбједносних технологија и поступака за заштиту података од промјене, губитка и неовлашћеног приступа. Лични подаци корисника се чувају на физичким медијумима за складиштење података који се налазе у просторима с ограниченим приступом и подлијежу контроли. Давањем својих личних података корисници прихватају могући ризик који свако давање личних података и активност на интернету носи са собом и прихватају да неће сматрати Електро Добој одговорним за пропусте у безбједности, осим ако до истих није дошло немаром или намјерном злоупотребом.

Сајт Електро Добоја садржи линкове који воде ка интернет сајтовима других електродистрибутивних предузећа у оквиру холдинга "Електропривреда Републике Српске" и сајтовима државних органа и регулаторних тијела. Не сносимо одговорност за политику или процедуре за заштиту података, као ни за садржај на овим интернет сајтовима.

Употреба "колачића" (енг. cookies)

У циљу што ефикаснијег и квалитетнијег пружања садржаја и услуга нашим корисницима, интернет сајт Електро Добоја користи тзв. "колачиће". "Колачићи" представљају скуп података које генерише сајт, а које Ваш интернет претраживач похрањује на "хард-диск" Вашег рачунара у облику мале текстуалне датотеке. "Колачић" не може да приступа другим подацима са Вашег "хард-диска", нити да чита датотеке "колачића" које су креирали други сајтови. "Колачићи" се по правилу класификују у двије групе: "колачиће сесије" и "трајне колачиће". "Колачићи сесије" се не задржавају на Вашем рачунару након што сте затворили претраживач. "Трајни колачићи" се задржавају на Вашем рачунару док их не избришете или док им не истекне рок трајања.

Приступ сајту Електро Добоја могућ је и без употребе "колачића" ако је Ваш интернет претраживач тако подешен, али у том случају одређене опције интернет сајта неће бити доступне или неће функционисати на предвиђени начин.

Измјене политике приватности

Електро Добој задржава право да ажурира или измијени ову политику у било ком тренутку и без претходне најаве. Уколико дође до измјене политике приватности, наведене промјене ступају на снагу тренутком објављивања на овом сајту.