Сертификован систем управљања

ЗП "Електро Добој" а.д. Добој је први пут сертификован 2009. године, од стране акредитоване сертификационе куће TÜV NORD CERT GmbH за примјену система управљања у складу са захтјевима стандарда ISO 9001 и ISO 14001.

Ресертификација према захтјевима новог стандарда ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и ISO 14001:2015 за систем управљања заштитом животне средине, извршена је у мају 2018. године.

У јуну 2024. године спроведена је сертификација према ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 од стране сертификационе куће ТŪV AUSTRIA GMBH, а у складу са ТŪV AUSTRIA процедурама за провјеру и сертификацију.

ISO 9001:2015 је међународно признат стандард за систем управљања квалитетом у пословној организацији који садржи захтјеве које организација мора испунити да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама.

Успостављање, примјена, сертификовање и стално побољшавање система управљања квалитетом према захтјевима стандарда из серије ISO 9001 данас се користи у цијелом свијету и примјењује на све врсте производних, услужних и управних организација, без обзира на њихову величину и врсту дјелатности.

Успјешно примијењен систем управљања квалитетом према стандарду ISO 9001:2015 и пословање у складу са захтјевима овог стандарда је опште прихваћен начин рада којим осигуравамо садашњим и будућим корисницима очекивани квалитет услуга у области дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом.

ISO 14001:2015 је међународно признат стандард који дефинише захтјеве за управљање заштитом животне средине. Он даје оквир за структуриран и системски приступ и управљање између организације и животне средине.

Стандард ISO 14001:2015 захтијева да организација обликује своју политику управљања заштитом животне средине и дефинише циљеве, а све то уважавајући важеће законе који регулишу ово подручје. Стандард је примјенљив у свим дјелатностима.

Уважавајући друштвене и аспекте који се тичу очувања животне средине једнакао као и комерцијалне аспекте, и узимајући интересе животне средине у обзир при свим својим активностима и одлукама, одлучни смо у намјери да своје пословање у потпуности наставимо на еколошки свјестан начин и у складу са захтјевима стандарда ISO 14001:2015, а сви запослени се усмјеравају да раде на постизању дефинисаних циљева.