Јавне набавке - Поступци у току

Набавка мрежних комуникационих уређаја и мрежне комуникационе опреме

Датум посљедње измјене: Петак, 29.09.23

Набавка механизације – теретна возила

Датум посљедње измјене: Уторак, 19.09.23

Набавке радне механизације - багера

Датум посљедње измјене: Уторак, 19.09.23

Набавка средњенапонских РМУ изолованих постројења и опреме

Датум посљедње измјене: Уторак, 12.09.23

Набавка МБТС и БТС дистрибутивних трафостаница 10/0,4 kV

Датум посљедње измјене: Петак, 08.09.23

123
Приказ 1 - 5 од 11