Сервисне информације

Прекиди у напајању због планираних радова

Дана 15.09.2013. године (недјеља) организују се плански радови на објекту ТС 35/10 kV Усора због вршења редовног годишњег ремонта и ревизије наведеног објекта. У периоду од 08:00 до 17:00 часова без напајања ће остати сви потрошачи који се напајају са предметног електроенергетског објекта.

Прочитајте више

Прекиди у напајању због планираних радова

Услијед радова на прикључењу нових ЕЕ објеката, дана 05.09.2013. године у периоду од 14:00 - 18:00 часова без напајања ће остајати укупан потрошачки конзум који се напаја са ове ТС 35/10 kV Станари.

Прочитајте више

Прекиди у напајању због планираних радова

Дана 14.06.2013. године (петак) организују се плански радови на објекту ТС 35/10 kV Которско због вршења редовног годишњег ремонта и ревизије наведених објеката. У периоду од 08:00 до 17:00 часова без напајања ће остати сва насељена мјеста која се напајају са предметног објеката.

Прочитајте више

Прекиди у напајању због планираних радова

Дана 05.06.2013. године организује се плански застој на ТС 35/10 kV "Врањак" због ремонта, ревизије и превентивног одржавања постројења. У времену од 08 - 15 часова без напајања ће остати потрошачи у насељима која се напајају електричном енергијом преко поменуте трафо-станице: Врањак, Врањачка...

Прочитајте више

Прекиди у напајању због планираних радова

Дана 28.05.2013. године организује се плански застој на ТС 35/10 kV "Брод 2" због ремонта, ревизије и превентивног одржавања постројења. У времену од 08 - 15 часова без напајања ће остати потрошачи у насељима која се напајају електричном енергијом преко поменуте трафо-станице: Лијешће, Горњи и...

Прочитајте више