Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са дијела подручја града Добој да су дана 27.12.2018. године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у дијелу насеља Пијескови, конкретно дијелу насеља између трансформаторске станице Добој 2 и централне саобраћајнице у насељу.

Прекид у испоруци електричне енергије планиран је у времену од 09:30 до 10:30 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.