Прекид у напајању због планираних радова

У циљу благовремене обавијештености купаца ел.енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 22.12.2018. године (субота) предвиђени неодложни радови на трансформаторској станици ТС 110/35/10 kV Шамац од стране Електропреноса Бањалука, Оперативно подручје Тузла и да ће због тога у времену од 12:00 до 14:00 часова доћи до привремене обуставе испоруке ел.енергије крајњим купцима у насељима: МЗ Брвник, МЗ Ново Село, МЗ Доња Слатина, МЗ Баткуша, МЗ Обудовац, МЗ Обудовац 2, МЗ Горња Слатина, МЗ Средња Слатина, МЗ Гајеви, МЗ Корница, МЗ Леденице, МЗ Лужани.