Прекид у напајању због планираних радова

У циљу благовремене обавијештености купаца ел.енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да у дане 22.11.2018. г. (четвртак) и 23.11.2018. г. (петак) предвиђени радови на 10-киловолтном далеководу Црквина и да ће због тога доћи до привремене обуставе испоруке ел.енергије, како слиједи:

- у четвртак, 22.11.2018. године од 09:00 до 12:00 часова без напајања електричном енергијом остају крајњи купци у насељима: МЗ Писари, МЗ Доња Црквина и у Насељу Јасеник у Шамцу;

- у четвртак, 22.11.2018. године од 09:00 до 15:00 часова без напајања електричном енергијом остају крајњи купци у насељима МЗ Горња Црквина и МЗ Засавица;

- у петак, 23.11.2018. године од 08:00 до 15:00 часова без напајања електричном енергијом остају крајњи купци у МЗ Засавица (са два краткотрајна прекида од по 15 минута на подручју Јасеник у Шамцу, МЗ Писари, МЗ Горња Црквина и МЗ Доња Црквина).