Прекид у напајању због планираних радова

Због радова предузећа ЗП „Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Дервента на нисконапонским и средњенапонским електроенергетским водовима доћи ће до прекида у испоруци ел.енергије :

- дана 25.12.2017 год.(понедељак) у времену од 08:30 до 13:00 часова, за насеља: Жировина ,Поље, Кулина, Шушњари , Пољари, Стара Општина (Божинци) , Мала и Велика Буковица;

- дана 26.12.2017 год.(уторак) у времену од 11:00 до 12:30 часова , хотелу „Бисер“ и купцима из ул. Младена Стојановића.

Такође због радова на санацији нисконапонске ел. мреже у току наредне радне седмице доћи ће до краћих прекида у снабдјевању ел. енергијом насеља Г. Церани Илићи.