Прекид у напајању због планираних радова

ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Модрича обавјештава потрошаче електричне енергије да ће због радова на санацији дијела 10 kV далековода Модрича 9 од БТС 10/0,4 kV Шљивик, дана 29.12.2016. године (четвртак) у времену од 8:00 до 12:00 часова, доћи до обуставе испоруке електричне енергије потрошачима у насељима Таревци и Кужњача.