Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са дијела ужег градског подручја града Добој да су данa 23.12.2016. године (петак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на ширем подручју градске зелене пијаце, конкретно у СПО „Требавка“, објекту „Ф“, пословном објекту „Плава зграда“, пословном објекту изнад зелене пијаца, објекту католичке цркве, као и стамбеним објектима у непосредном окружењу католичке цркве.

Радови су планирани у времену од 11:00 до 14:00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.