Прекиди у напајању због планираних радова

Дана 15.09.2013. године (недјеља) организују се плански радови на објекту ТС 35/10 kV Усора због вршења редовног годишњег ремонта и ревизије наведеног објекта. У периоду од 08:00 до 17:00 часова без напајања ће остати сви потрошачи који се напајају са предметног електроенергетског објекта.