Прекиди у напајању због планираних радова

Услијед радова на прикључењу нових ЕЕ објеката, дана 05.09.2013. године у периоду од 14:00 - 18:00 часова без напајања ће остајати укупан потрошачки конзум који се напаја са ове ТС 35/10 kV Станари.