Прекиди у напајању због планираних радова

Дана 14.06.2013. године (петак) организују се плански радови на објекту ТС 35/10 kV Которско због вршења редовног годишњег ремонта и ревизије наведених објеката. У периоду од 08:00 до 17:00 часова без напајања ће остати сва насељена мјеста која се напајају са предметног објеката.