Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо купце електричне енергије да су дана 03.12.2021. године (петак) планирани радови на упајању подземног прикључног вода за новоизграђену трафо станицу 10/0,4 kV Пољице – Мади. Због планираних радова, без напајања електричном енергијом остају купци који се напајају са ТС 10/0,4 kV Пољице – Агромикс, у времену од 09.00 до 12.00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.