Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо купце електричне енергије да су дана 26.11.2021. године (петак) планирани радови на уградњи опреме за мјерење у ТС 10/0,4 kV Станари – Индустријска зона. Због планираних радова, без напајања електричном енергијом остаје „Максимовић – Комерц“ д.о.о. и то у времену од 09.00 до 13.00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.