Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо купце електричне енергије да су дана 26.10.2021. године (уторак) планирани радови на ревизији ТС 10/0,4 kV Осјечани – Водовод, као и на отклањању квара на механизму за искључење због чега је потребно обезбиједити безнапонско стање на ДВ 10 kV Добој 3 – Индустрија. Због планираних радова, без напајања електричном енергијом остају купци у Осјечанима, Кожухама и Трновом Пољу, у времену од 12.00 до 14.00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.