Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са подручја Општине Брод да су дана 18.10.2021. године (понедјељак) планирани радови на санацији прикључка, потребно је обезбједити безнапонско стање дијела НН мреже која се напаја са ТС Титова 2. Због планираних радова, без напајања елекричном енергијом остаје дио купаца у ул. Св. Саве – стамбена зграда у близини хотела Оникс. Радови су планирани у времену од 08.00 до 11.00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.