Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са подручја Општине Брод да су дана 16.09.2021. године (четвртак) планирани радови на изради прикључка на ТС 10/0,4 kV Основна Школа 1. Због планираних радова, без напајања елктричном енергијом остају купци у ул. Светог Саве и ул. Јована Рашковића у времену од 11:30 до 12:30 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.