Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо купце ел.енергије да су дана 16.09.2021.године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08:30 до 11:00 часова

- Искључење ТС 10/0,4 кV Петрово Студенчина 2. Без напајања електричном енергијом остају корисници у насељу Петрово.

од 11:30 до 14:00 часова

- Искључење ТС 10/0,4 кV Петрово ХГП. Без напајања електричном енергијом остају корисници у насељу Петрово.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.