Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 06.05.2021. године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08:00 до 14:00 часова

-Искључење ТС 10/0,4 кV Которско 2. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС Которско 2.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.