Прекид у напајању због планираних радова

Због планираних радова на упајању новог далековода и двије нове трафостанице дана 09.04.2021.(Петак) у времену од 09:00 до 14:00 часова без напајања ће бити потрошачи који се напајају са ТС Велика Буковица Анђелићи и В.Буковица на далеководу Кулина.

Краткотрајно искључење далековода Кулина од Реклозера Кулина у Пољу ће бити од 09:00 – 09:05 и 13:55 – 14:00 часова ради искључења / укључења линијског растављача у Буковици.

Уколико радови буду завршени прије предвиђеног рока, поновно снабдјевање електричном енергијом биће успостављено однмах након заврђшених радова.