Прекид у напајању због планираних радова

ЗП „Електро Добој“АД Добој ТЈ Модрича обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ДВ 10 kV „Копривна“ који ће се обавити дана 24.02.2021. године

(петак), од 08:30 до 14:00 часова доћи до обуставе испоруке ел. енергије у дијелу насељеног мјеста Копривна – засеок звани „Бргула.“