Прекид у напајању због планираних радова

У циљу благовремене обавијештености купаца ел.енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 30.12.2020. г. (сриједа) предвиђени радови на трансформаторској станици ТС 35/10 kV Шамац 1 и да ће због тога 30.12.2020. (сриједа):

- у времену од 10:00 до 10:10 и

- у времену од 14:00 до 14:10

доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије код свих купаца који се напајају са трансформаторске станице ТС 35/10 kV Шамац 1, и то:

- Уже градско подручје Шамац

- Писари

- Горња Црквина

- Доња Црквина

- Засавица

НАПОМЕНА: Обилазница око града (у близини жељезничке станице) и индустријски дио даље од кружног тока неће имати прекиде у напајању електричном енергијом.