Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 29.12.2020. године (уторак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

Oд 08:30 до 11:00 часова искључење ТС 10/0,4 кV Остружња Горња Пејчићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Остружња Горња Пејчићи.

Од 11:30 до 14:00 часова искључење ТС 10/0,4 кV Остружња Доња Жељезничка станица. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Остружња Доња Жељезничка станица.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.

С поштовањем!