Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 28.12.2020. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

Oд 08:30 до 11:00 часова искључење ТС 10/0,4 кV Љескове Воде Тунел. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Љескове Воде Тунел.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.

С поштовањем!