Прекид у напајању због планираних радова

ЗП „Електро Добој“АД Добој РЈ Модрича обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ТС 10/0,4 kV „Модрича 27“ који ће се обавити дана 23.11.2020. године

(понедељак), од 0,900 до 14,00 доћи до обуставе испоруке ел. енергије у следећим улицама на подручју општине Модрича: Ул. В. Степе Степановића, дио Ул. Берлинска и Ул. Петра Бојевића.