Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 23.11.2020. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 12:00 до 14:00

часова -

Искључење ТС Станари Руденс комерц и Драгаловци ЖРС. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС у насељу Станари и Драгаловци.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.