Прекид у напајању због планираних радова

Плански застој:ТС 10/0,4 кV Которско 6. и ТС 10/0,4 кV Јоховац Доњи Школа

Обавјештавамо Вас да су дана 19.10.2020. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 09,00 до 11,30

часова -

Искључење ТС 10/0,4 кV Которско 6. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Которско 6.

од 12,00 до 14,30

часова -

Искључење ТС 10/0,4 кV Јоховац Доњи Школа. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe ТС Јоховац Доњи Школа.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.