Прекид у напајању због планираних радова

У циљу благовремене обавијештености купаца ел.енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана

29.06.2020. г. (понедељак)

предвиђени радови на:

1. Трансформаторској станици 110/35/10 kV Шамац

2. Далеководу ДВ 10 kV Шамац 110 – Црквина 2

3. Далеководу ДВ 10 kV Шамац 2 – Крушково Поље

и да ће због тога 29.06.2020. (понедељак) у времену од 09:30 до 11:30 доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије код свих потрошача који се напајају са ДВ 10 kV Шамац 110 - Црквина 2 и ДВ 10 kV Шамац 2 – Крушково Поље тј. преко трансформаторских станица 10/0,4 kV:

- Шкарић Центар,

- Шкарић 1

- Доњи Хасић Јелас,

- Доњи Хасић 1 Школа,

- Горњи Хасић 2 Игралиште,

- Горњи Хасић 1 Школа,

- Горњи Хасић 3 Урија,

- Насеље Лугови 1,

- Насеље Лугови 2,

- ПИК Економија Лугови,

- Горња Слатина Лугови,

- Крушково Поље 1,

- Крушково Поље 4,

- Крушково Поље 2,

- Крушково Поље Центар,

- Крушково Поље 3,

- Хрватска Тишина Јоцићи,

- Хрватска Тишина Школа.