Прекид у напајању због планираних радова

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се купци електричне енергије са дијела подручја града Добој да су дана 22.05.2020. године (петак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у дијеловима насеља Мајевац (подручје Горњег Мајевца) и Горњи Трњани (дио насеља око школе). Прекид у испоруци електричне енергије планиран је у времену од 08:00 до 15:00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.