Прекид у напајању због планираних радова

ЗП „Електро Добој“АД Добој РЈ Модрича обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ДВ 10 kV „Дуго Поље“ који ће се обавити дана 16.03.2020. године (понедељак) и 17.03.2020. године (уторак) од 0830 до 1430 доћи до обуставе испоруке ел. енергије у једном дијелу насељеног мјеста Дуго Поље и у Горњем Подновљу.