Прекид у напајању због планираних радова

У циљу благовремене обавијештености купаца ел.енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 27.12.2019. г. (петак) предвиђени радови на далеководу ДВ 10 kV Баткуша – Вреоци 2

и да ће због тога у петак 27.12.2019. у времену од 11:00 до 13:00 без напајања електричном енергијом остати сви купци који се напајају са предметмног далековода, и то:

- Дио МЗ Доња Слатина (у близини школе и заселак Марковићи)

- МЗ Средња Слатина

- МЗ Гајеви

- МЗ Леденице