Прекид у напајању због планираних радова

ЗП „Електро Добој“АД Добој РЈ Модрича обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ДВ 10 kV „Скугрић“ који ће се обавити дана 24.12.2019. године

( уторак), од 0800 до 1500 доћи до обуставе испоруке ел. енергије у следећим насељеним мјестима : Крчевљани, Јасеница и Горња Зелиња.