Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са подручја општине Шамац да су у дане 05.12. и 06.12.2019. године (четвртак и петак) планирани радови на електроенергетским објектима. Због наведених радова доћи ће до привременог напајања потрошача електричном енергијом, како слиједи:

у четвртак 05.12.2019.

- од 08:00 до 10:00 часова код потрошача који се напајају са ЖРТС 10/0,4 kV Засавица 1 Артерац;

- од 10:00 до 11:30 часова код потрошача који се напајају са СТС 10/0,4 kV Шкарић 1;

- од 11:30 до 13:00 часова код потрошача који се напајају са ЖРТС 10/0,4 kV Г. Хасић 1 Школа;

- од 13:30 до 15:00 часова код потрошача који се напајају са ЖРТС 10/0,4 kV Г. Хасић 3 Урија;

у петак 06.12.2019.

- од 08:00 до 10:00 часова код потрошача који се напајају са СТС 10/0,4 kV Брвник 4;

- од 10:00 до 11:30 часова код потрошача који се напајају са ЖРТС 10/0,4 kV Баткуша 5 Ђулобаре;

- од 11:30 до 13:00 часова код потрошача који се напајају са ЖРТС 10/0,4 kV Г. Слатина Лугови;

- од 13:30 до 15:00 часова код свих потрошача који се напајају ДВ 10 kV Баткуша Вреоци 2.