Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са дијела подручја града Добој да су дана 02.12.2019. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у насељима Мала Буковица (дио насеља поред некадашње фабрике далеководних стубова), Плочник и Костајница.

Прекид у испоруци електричне енергије планиран је у времену од 0900 до 1130 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.