Прекид у испоруци ел.енергије

Обавјештавамо Вас да су дана 22.11.2019. године (петак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ужем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 1100 до 1400 часова:

- Искључење ДВ 10кV Сочковац Индустрија.

Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима који се напајају са следећих трафо станица: Сочковац Пластика Божић, Какмуж Бања, Сочковац Центар, Месер БХ Гас, Техногас.