Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 05.10.2019. године (субота) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ужем градском подручју према ниже наведеном плану.

Oд 08:00 h до 11:30 h

часова - Искључење ТС 10/0,4 kV РК Инекс. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима у дијеловима следећих улица: Војводе Синђелића, Филипа Вишњића, Цара Душана, Светог Саве.

Oд 12:00 h до 14:30 h

часова - Искључење ТС 10/0,4 kV Насеље Стадион. Без напајања електричном енергијом остају купци у дијелу насеља Стадион као и улицама Цара Душана, Југ Богдана, Филипа Вишњића.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.