Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 20.09.2019. године (петак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ужем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08:00 до 11:00

часова - Искључење ТС 10/0,4 kV Нискоградња. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима при магистралном путу М17, и у дијелу улице Колубарска.

од 11:30 до 14:30

часова - Искључење ТС 10/0,4 kV Месопромет. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима при магистралном путу М17, и у дијелу улице Колубарска.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.