Прекид у напајању због планираних радова

Због планираних радова редовног на замјени дотрајалих дрвених стубова на ДВ 10 kV Дервента - Дубочац, доћи ће до прекида у снабдјевању електричном енергијом у насељу Трстенци, заселак: Пјеваловац, Кладари, Лужани, Трстенци – школа, Грабици и Каменовац дана 17.06.2019. године у времену од 09:00 до 11:00 часова.