Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са дијела подручја града Добој да су дана 17.06.2019. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у комплетном насељу Свјетлича, на локацији Бецањ – Циганиште и у насељу Костајница (дио насеља уз магистрални пут од изласка из насеља Пољице до основне школе у насељу Костајница).

Прекид у испоруци електричне енергије планиран је у времену од 13:00 до 15:00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.