Прекид у напајању због планираних радова

У циљу благовремене обавијештености купаца ел.енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 12.06.2019. г. (сриједа) предвиђени радови на трансформаторским станицама ТС 110/35/10 kV Шамац (од стране Електропреноса) и ТС 35/10 kV Шамац 1 и да ће због тога доћи до привремене обуставе испоруке ел.енергије, како слиједи:

- у времену од 09:00 до 14:00 часова: градско подручје Шамца, осим подручја уз заобилазни магистрални пут око града, дијела насеља Дуга и дијела Његошеве улице од скретишта за електродистрибуцију до кружног тока, гдје неће бити прекида у напајању, насеље Јасеник, МЗ Писари, МЗ Горња Црквина, МЗ Доња Црквина и МЗ Засавица;

- у времену од 11:00 до 13:00 часова: МЗ Крушково Поље, МЗ Лугови и насеља Лугови 1 и Лугови 2, МЗ Горњи Хасић, МЗ Доњи Хасић и дио МЗ Шкарић који се напаја са трафостанице Шкарић Центар.