Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са дијела ужег градског подручја града Добој да су данa 14.04.2019. године (недеља) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у дијелу улице Југ Богдана (између раскрсница са улицама Видовданска и Кнеза Лазара), на ширем подручју раскрснице улица Југ Богдана и Видовданска, у пословном објекту предузећа „Шуме РС“, објекту рукометног стадиона и дијелу зграде „Владимирка“ (старији дио зграде уз улицу Видовданска).

Радови су планирани у времену од 07:30 до 09:00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.